פלמ"ח - מבצע יואב
פלמ"ח - מהלכים צבאיים במבצע יואב ב 17-18 באוקטובר 1948
פלמ"ח - מהלכים צבאיים במבצע יואב ב- 19-20 באוקטובר 1948
פלמ"ח - המודיעין במבצע יואב
פלמ"ח - פקודת 'מבצע יואב'
פלמ"ח - מהלכים צבאיים במבצע יואב 15-16 באוקטובר
פלמ"ח - מהלכים צבאיים במסגרת מבצע יואב ב- 21-22 באוקטובר
מבצע 'יואב', (15 עד 22 באוקטובר 1948) הוא אחד המבצעים הגדולים במלחמת העצמאות. במהלכו נפרצה הדרך לנגב הנצור, נכבשה העיר באר-שבע וחטיבה מצרית כותרה ב'כיס פלו