פלמ"ח - המודיעין במבצע יואב
לראשונה במבצעי צה"ל, פעלה מחלקת מודיעין, שהפעילה מערך של השגת מידע, באמצעות יחידות-משנה.