פלמ"ח - מהלכים צבאיים במבצע יואב 15-16 באוקטובר
פירוט המהלכים הצבאיים במסגרת מבצע יואב ב - 15-16 באוקטובר 1948