פלמ"ח - פקודת 'מבצע יואב'
פירוט פקודת המבצע: כוחות, מטרות , שיטת הפעולה וחלוקת התפקידים.