פלמ"ח - מהלכים צבאיים במבצע יואב ב- 19-20 באוקטובר 1948
פירוט המהלכים הצבאיים במבצע יואב בין ה- 19 - 20 באוקטובר 1948.