פלמ"ח - מהלכים צבאיים במבצע יואב ב 17-18 באוקטובר 1948
פירוט המהלכים הצבאיים במסגרת מבצע יואב בין ה- 17 -18 באוקטובר 1948.