תעשיית היהלומים בנתניה
למאגר התמונות


מידע נוסף
בן עמי עובד
לנדה אהרון
המנדאט הבריטי בנתניה
מפעל היהלומים הראשון - דסקל ורוזנברג
פוקס יצחק