המנדאט הבריטי בנתניה
למאגר התמונות
הקמת מערך מחנות צבא בריטיים
יחסי הגומלין בין המחנות לנתניה
השפעת המחנות על התפתחות נתניה


מידע נוסף
בן עמי עובד
המחתרות בנתניה
סלילת הכבישים לנתניה
יחסי הגומלין בין המחנות לנתניה
השפעת המחנות על התפתחות נתניה
הקמת מחנות הצבא הבריטי
תליית הסרג'נטים הבריטים
מלקות לקורפורל
בתי קפה
מלון "עדן"
מלון תל-אביב