מפעל היהלומים הראשון "אופיר" - דסקל, רוזנברג ופוקס
למאגר התמונות


מידע נוסף
רוזנברג צבי - יקיר העיר לשנת תשנ"ח (1998)
התפתחות בכיוון יישוב עירוני - כלכלית
תעשיית היהלומים
ההסתדרות בנתניה
תעשייה
נתניה בירת השרון - עובד בן עמי
פוקס יצחק