פוקס יצחק
למאגר התמונות


מידע נוסף
מפעל היהלומים הראשון "אופיר" - דסקל, רוזנברג ופוקס