בית חרושת לעיבוד עורות - "עליון"


מידע נוסף
בן עמי עובד
התפתחות בכיוון יישוב עירוני - כלכלית
פרדסנות
איזור התעשייה
בן אב"י איתמר