מלקות לקורפורל


מידע נוסף
המנדאט הבריטי בנתניה
מחתרות בנתניה: "הגנה", אצ"ל, לח"י