חברת "הנוטע"
למאגר התמונות


מידע נוסף
"בני בנימין"
התפתחות בכיוון יישוב עירוני - כלכלית
קליפורד הולידיי ותכנית החוף
חקלאות
"מי שרון"
פרדסנות
הכפר נתניה
החברה לפיתוח חוף נתניה