"בני בנימין"
הקמת "בני בנימין"
הקמת חברת "הנוטע"
רכישת קרקעות אום ח'אלד
נתניה ע"ש נתן שטראוס


מידע נוסף
מכנס גד
רם ברוך
שפירא יעקב
אום ח'אלד - הכפר הערבי
הקמת "בני בנימין"
התפתחות בכיוון יישוב עירוני - כלכלית
פרדסנות
חברת "הנוטע"
בנק "בני בנימין"