אישים

2 אביגור (מאירוב), שאול (1899-1978)
2 אבידן (קוך), שמעון (1912-1994)
2 אבידר (רוכל), יוסף (1906-1995)
2 אבישר (פון פרידמן), איתן (1892-1964)
2 אבן (אפשטיין), דן (1912-1975)
2 אבנר (זליקוביץ'), אלימלך (1897-1957)
2 איילון (לשצ'ינר), צבי (1911-1993)
2 איכר, אברהם (1899-1980)
2 אלון (פייקוביץ'), יגאל (1918-1980)
2 ארזי (טננבאום), יהודה (1907-1959)
2 אשכול (שקולניק), לוי (1895-1969)
2 אשל (אייזיק), יהושע (1900-1966)
2 בארי (בירנצוויג), איסר (1901-1958)
2 בגין, מנחם (1913-1992)
2 בירם, ארתור (1878-1967)
2 בן-גוריון, דוד (1886-1973)
2 בן-גל (רבינוביץ'), מיכאל (1908-1992)
2 בן-גרא, אליהו (1903-1980)
2 בן-חור (כהן), אליהו (1911-1987)
2 בן-פורת, יוסף (1906-)
2 בן-צבי (גוזנובסקי), איסר (1913-)
2 בן-צבי (רוגוז'יק), מינה
2 בן-צבי, יצחק (1884-1963)
2 בר, ישראל (1912-1966)
2 בר-תקוה (פסטרנק), משה ("מונדק") (1906-)
2 גולומב, אליהו (1892-1945)
2 גולן (שפיגל), נחום (1915-1991)
2 גור (גרזובסקי), שלמה (1913-)
2 גורדון, יהושע (1889-1941)
2 גלוברמן, יהושע (1905-1947)
2 גלילי, אלעזר (לסיה) (1903-1988)
2 גלילי, ישראל (1910-1986)
2 גפן, דב (1894-1975)
2 גרמן צבי (1917-)
2 דובנו, יצחק (1913-1948)
2 דונקלמן, בן (1913-1976)
2 דורי (דוסטרובסקי), יעקב (1899-1973)
2 דיין, משה (1915-1981)
2 דנין, עזרא (1903-1984)
2 הוז, דב (1894-1940)
2 הכהן, דוד (1897-1984)
2 הכט, יוסף (1894-1970)
2 וינגייט, אורד צ'רלס (1903-1944)
2 וסרמן, שמעון
2 ז"ק, גרשון (1913-1989)
2 ז'בוטינסקי, זאב (1880-1940)
2 זיו-אב נחום (1908-1954)
2 זייד, אלכסנדר (1886-1938)
2 זעיר (קליין) אמנון (רודי) (1987-1977)
2 זקיף (ז'וכוביצקי), שמואל (1968-1884)
2 טבנקין, יוסף (1921-1987)
2 טבנקין, יצחק (1887-1971)
2 טרומפלדור, יוסף (1880-1920)
2 ידין (סוקניק), יגאל (1917-1984)
2 יזרעאלי, יוסף (1973-1906)
2 ינאית (בן-צבי), רחל (1886-1979)
2 יעקבזון, יוסף (1907-)
2 יפה אורי (1916-)
2 יפה, כתריאל (1909-1941)
2 כהן (רבין), רוזה (1890-1937)
2 כהן, אהרן חיים (1907-1962)
2 כהן, מקסים (מקסי) (1918-)
2 כהן, שמואל (מולה) (1923-)
2 כצנלסון, ברל (1887-1944)
2 כרמל (זליצקי), משה (1911-)
2 לב, רפאל (1891-1961)
2 לסקוב, חיים (1919-1982)
2 מן, משה (1907-2004)
2 מקלף, מרדכי (1920-1978)
2 מרגולין, אליעזר (1875-1944)
2 מרדור, מוניה (מאיר) (1913-1985)
2 מרכוס (מיקי סטון), דוד (1902-1948)
2 נדב, אורי (וילי רוזנטל) (1981-1891)
2 סיטקוב, יששכר (1951-1889)
2 סירני, חיים אנצו (1905-1944)
2 סלבין, חיים (1902-1980)
2 סנה (קליינבוים), משה (1909-1972)
2 סנש, חנה (1921-1944)
2 עמיר (זבלדובסקי), ישראל (1903-)
2 פונדק, יצחק (1913-)
2 פלד (ויינברג) אשר (1970-1908)
2 פרי (פרולוב) יעקב (1915-2001)
2 פרידן, בן-ציון (בנץ) (1917-)
2 פת, יעקב (1894-1956)
2 צדוק (לרר), משה (1913-1964)
2 ציזלינג, אהרון (1964-1901)
2 קוט, יוסף (1976-1898)
2 קליבנוב, שולמית (1902-1969)
2 רבין, יצחק (1922-1995)
2 רבינוב, ברוך (1909-1979)
2 רוטברג, מאיר (1887-1951)
2 רוטנברג, פנחס (1879-1942)
2 רוטצקי, זליג (1960-1891)
2 רוקח, ישראל (1896-1959)
2 רטנר, יוחנן (1894-1965)
2 רייזר, יעקב (1893-1974)
2 רמז, אהרון (1919-)
2 רסין, יונה (1902-1947)
2 שאלתיאל, דוד (1903-1969)
2 שדה (לנדוברג), יצחק (1890-1952)
2 שדמי (קרמר), נחום (1898-1985)
2 שוחט (וילבושביץ), מניה (1879-1961)
2 שוחט, ישראל (1886-1961)
2 שולמן, פול (1922-)
2 שחם (שכטר) מישאל (1912-1992)
2 שטורמן, חיים (1891-1938)
2 שטרן, אברהם (יאיר) (1907-1942)
2 שילוח (זסלני), ראובן (1909-1959)
2 שמיר (יזרניצקי), יצחק (1915-)
2 שמיר (רבינוביץ'), שלמה (1914-)
2 שפירא, אברהם (1870-1965)
2 שפר (פיינשטיין), זאב (1891-1964)
2 שריג, נחום (1914-)
2 שרת (שרתוק), משה (1894-1965)
2 תהומי (זילברג), אברהם (1903-1991)