דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
אישים
חברי במרכז,
המ"א והמטכ"ל לדורותיהם
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
רשימת מפקדי גושים, נפות,
ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש,
פלמ"ח וגדנ"ע
מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח
הפיקוד הבכיר במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדי גדודים במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדים ומדריכים
בקורסי מ"מים ובמלחמת העצמאות
קורסים לקצינים
מ"מים 1921-1948
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"

ל

לאונר נועם מחזור י"ט

לב יעקב מחזור י"ג

לב מרדכי מחזור א' (1948)

לביא ישראל מחזור י"ט

לבנהרץ אריאל מחזור ז'

לבני עמנואל מחזור ח'

לבקוב חיים מחזור ט'

לבקוב צבי מחזור י"ז

לברטובסקי דב מחזור י"ב

לברטובסקי ישראל מחזורי"ב

לדרמן (לידור) צבי מחזור א' (1948)

לדרמן זאב מחזור ט', י"ד

לדרמן (עורי) פרץ מחזור ט"ו

להיס שמואל מחזור א' (1948)

לובוסקי דניאל מחזור י"ד

לובובסקי מאיר מחזור י"ב

לובוחונסקי יחזקאל מחזור ט"ז

לובליני יעקב מחזור ט"ו

לווינשטיין אהוד מחזור ה'

לוי אליעזר מחזור י"ד

לוי אפריים מחזור ט"ו

לוי אשר מחזור י"ח

לוי חסיד מחזור א' (1948)

לוי יוסף מחזור ד'

לוי יצחק מחזור ז'

לוי יצחק מחזור י"א

לוי מיכאל מחזור ט"ז
לוי מיכאל - בַּאפס

לוי נסים מחזורא' (1948)

לוי עזרא מחזורא' (1948)

לויטה נמרוד מחזור י"ח
לויטין צבי (פישצ'רה) מחזור א'
לוין טוסקה מחזור א'

לוין יוסף מחזור י'
לוין (נבו) יוסף מחזור י'

לוין יצחק (קורט) מחזור י"ט

לוין ליוליק מחזור ח'

לוין מיכאל מחזור י"ד

לוין סשקה מחזור ט'
לוין צבי (צ'רלי) מחזור ד' י"ד

לוינזון צבי מחזור ט"ו

לוינסון דב מחזור י"ח

לוינשטיין נפתלי מחזור א' (1948)

לויצקי גואל מחזור ט' י"ד

לולר גדעון

לומברוזו שמואל מחזור א' (1948)

לוסקי אריה מחזור ח'

לוסקי שמעון מחזור א' (1948)

לופסקי ריקן מחזור י'

לוצקי יעקב מחזור ה'

לוריא גבריאל מחזור י"ב

לזרקביץ (אלעזרי) מאיר מחזור ט"ז

ליאור דב מחזור י"ט

ליבוביץ מרדכי מחזור י"ז

ליבוביץ עזרא מחזור י"ג

ליבון דוד מחזור י"ט
ליבמן (חמד) מתתיהו מחזור ט"ז

ליבמן (ליבנה) עמי מחזור י"ט

ליברמן (ארז) יוסף מחזור י"ח

ליברמן יוסף מחזור י"ב

לידר אריה מחזור י"ז

ליוברסקי ישה מחזור ד'

ליטאור (ליאור) ישראל מחזור ט"ו

ליטבק יוסף מחזור ח'

יטבק יעקב מחזור ט"ז

ליטמנוביץ (ליטני) דוד מחזור י"ב

לייבל חיים מחזור ט"ו

ליכט אברהם מחזור א' (1948)

ליכטנשטיין אליהו מחזורא' (1948)

לין אוריאל מחזור י"ח

לין אמנון מחזור א' (1948)

לינדה יהושע מחזור א' (1984)

לינדר (להט) שלמה (צ'יץ') מחזור י"ח
לינקובסקי דוד מחזור ג'

ליפוביץ (לביא) שמואל מחזור י"ג

ליפניצקי (ליף) אליעזר מחזורי"ג

ליפסון (נחשון) משה מחזור י"ח

ליפסקי (תמיר) מרדכי מחזור ט"ז

ליפסקי חיים מחזור ט"ו

ליפקין ישראל מחזור ז'

ליפשיץ יעקב מחזור א' (1948)

ליפשיץ ישבעם מחזור ד'

ליפשיץ ישראל מחזור ח'

ליפשיץ צבי מחזור י"ב

ליפשיץ שלמה מחזור א' (1948)

לירוגיצקי אליעזר מחזור י"ג

לישנסקי טוביה מחזור י"ד

למברגר אלי מחזור י"ט

למברוצקי פרץ מחזור י"ב

למבריצקי דב מחזור א' (1948)

למד דן מחזור י"ז

לנג אברהם מחזור ט"ז

לנגר אריה מחזור א' (1948)

לנדאו אליקים מחזור ו'

לנדאו יעקב מחזור י"ד

לנדאו יעקב מחזור ט"ז

לנדאו שמעון מחזור י"ב

לנדגר שמעון מחזורט"ז
לנדוברג (שדה) ז'ניה מחזור א'

לנדסברג חיים מחזור ו'

לנדסברג נתן מחזורי"ג

לנדשטיין חיים מחזור י"ז

לנצט (יוטבת) מחזור משה ט"ו

לס ורנר מחזור י"ב

לסקה אליעזר מחזור א' (1948)

לקסברג חיים מחזור ט"ו

לרמן אברהם מחזורד'

לרמן אליעזר מחזור י"ב

לרמן זכריה מחזורט"ז

לרמן שלמה מחזור ה'

לרנר אבא מחזור ט'

לרנר מרדכי מחזור י'

לרר (צדוק) משה מחזור ז'created by Tvuna-Milleniumמפת אתר