אירגון ההגנה - האתר הרשמי | THE HAGANA - Official Site
הכח המגן של הישוב היהודי בארץ ישראל והתנועה הציונית; המחתרת הצבאית נגד השלטון הבריטי; צבא המדינה שבדרך - המסד של צבא ההגנה לישראל
The defense force of the Jewish Community (Yishuv) and the Zionist movement prior to the establishment of the State of Israel
The main underground military organization The "Hagana" – the foundation of Israel Defense Force (Zahal)