יהודה הרועה פרידלנדר ז"ל

נולד ברוסיה
בתרנ"ח , 1898
שרת בהשומר
נפל בעת שירותו
בח' בתמוז תר"פ , 24/6/1920
מקום נפילה: יסוד המעלה
באזור הגליל
מקום קבורה: כפר גלעדי


  • בן 22 בנפלו
    קורות חיים:
    נולד בשנת תרנ"ח (1898), בעיר הומל שבדרום מזרח רוסיה. לאחר פרעות שעשו הכפריים ביהודי עיירתו בה ניקרו הפורעים את אחת מעיניו החליט לעלות לארץ ישראל. כאן היה לפועל חקלאי ולחבר בארגון "השומר". שנים רבות עשה בגליל בשמירה על נקודות ההתיישבות והיה מוכר לרבים מאנשי הסביבה, אך לא קנה לעצמו ידידים רבים בגלל קנאתו הקיצונית לאמת וגילוי לבו. הוא היה עובר מנקודה לנקודה ומסייע ככל יכולתו בשמירה על הישוב ובעבודה היומיומית ועם זאת נאבק הרבה בפקידות שהתפתחה אז בארץ. כשהוחלט לסגור מטבח כללי לפועלים ולפתוח במקומו מועדון שבו יימכרו מנות של מזון נמנע מלבקר במקום ולסעוד שם. במהלך פעילותו כשומר נתפש על-ידי התורכים, הוכה ועונה. הוא בא להתרפא ביבנאל ומיד אחר כך חזר לגליל העליון ולעבודתו והיה בין מגיני תל-חי. ביום ח' בתמוז תר"פ (24.6.1920) נפל על משמרתו במושבה יסוד-המעלה ולפי בקשתו נקבר במחניים ליד קברו של הוגה רעיון "השומר" ו"הרועה" מיכל הלפרין. לימים הועבר למנוחת-עולמים בחלקת השומר בכפר גלעדי. סיפור פרשת חייו בארץ ראה אור בקובץ "השומר".    הדלקת נר