בת 21 בנפלה
פרטים אישיים

הדלקת נר

חדר נרות לזכרו של טוראי שולמית נוביק ז"ל

הודלק ע"י


הודלק ע"י


הודלק ע"י

הדלקת נר