משפחת שטורמן
למאגר התמונות


מידע נוסף
הסבא - חיים שטורמן ז"ל
הבן - משה שטורמן ז"ל
הנכד - חיים שטורמן ז"ל
הנכד - אמיר ברין ז"ל