אנדרטה לזכר מודי אלון, מתתיהו סוקניק ואהרן דוד שפרינצק