פלמ"ח - הגדוד הראשון – גדוד "העמק" (חטיבת יפתח)
התקיים כמסגרת מנהלתית מסוף 1944. בבסיס הגדוד היו שתי פלוגות פלמ"ח ותיקות א' ו- ו', שאליהן הצטרפה בסוף 1945 פלוגה ד'. רוב אנשי הגדוד היו חברי הכשרות מגויסות