פלמ"ח - מהלך המבצע
את המשימה ביצעה חטיבת הנגב. ב- 23.11 יצא מבאר-שבע כוח חלוץ של הגדוד השביעי, ובו סיירים וחבלנים, וכעבור מספר שעות תפס את משטרת כורנוב ללא קרב.