פלמ"ח - פקודת מבצע לוט
"היום מעבירה החטיבה את גבול מדינת ישראל מאה קילומטרים דרומה. היום נשחרר את סדום ממצור והסגר. היום יסופח בפועל ים-המלח למדינת ישראל! כל מקום בו נדרוך ובו ני