פלמ"ח - התקפת הגדוד השביעי ערב ההפוגה
בליל 11.6 תקף הגדוד השביעי של חטיבת הנגב, בשיתוף יחידות מגדוד 'הפשיטה' ובסיוע סוללת תותחים את משטרת עיראק סואידן.