פלמ"ח - הפעולות העיקריות במבצע
לאחר השלמת המשימות, הסתיים המבצע כאשר חטיבת ‘הראל’ הועברה לירושלים, כדי להשתתף במבצע 'יבוסי'.