המערכה על סג'רה (יולי 1948)

לקבלת פרטי התמונה - הצבע עם העכבר על התמונה
להגדלת התמונה - לחץ עם העכבר על התמונה
חזרה