קרבות גשר ולוביה
ב-15 במאי הגיעו כוחות ירדניים דרך אירביד לאיזור גשר. במקביל נעו כוחות סדירים עירקיים. כוחות מגדוד "ברק" שחנו בגשר, קידמו את הכוחות העירקיים בפיצוץ שני הגשרים.