אום ח'אלד - הכפר הערבי
למאגר התמונות


מידע נוסף
אזור השרון בתקופות קדומות
שרידים ארכיאולוגיים
אל אום ח'אלד - ראשיתה של נתניה
אום ח'אלד