תל פאח'ר
למאגר התמונות
נפילת המג"ד מוסה קליין
סיום הלחימה בקרב תל פאח'ר
"מורשת תל פאח'ר" - נקודת ציון בתולדות החטיבה
קרב תל-פאח'ר, קרב הדמים עטור הצל"שים, קרב קשה, משובש ומאולתר בו הכריעו אומץ-הלב, העקשנות והעיקשות, הדבקות במטרה, גאוות-היחידה ואחוות-הלוחמים, הפך לנקודת ציון בתולדות החטיבה.