גדוד "הבוקעים הראשון" בקרב על תל-עזזיאת (9 ביוני 1967)
למאגר התמונות
מוצב תל-עזזיאת, היה מוצב מבוצר ביותר, מגודר וממוקש, משובץ בונקרים, מצדיות, תעלות-קשר עמוקות ותעלות היקפיות. בשעה 16.20 עלה כח על המוצב מעורפו. הקרב התנהל כמו "תרגיל על מודל" ובשעה 17.05 הושלם כיבוש המוצב.