קרבות "עשרת הימים"
ב-9 ביולי 1948 נתחדשו פעולות האיבה בכל הארץ והחלו "קרבות עשרת הימים", שהסתיימו עם חתימת הסכם "ההפוגה השנייה" לפרק זמן בלתי מוגבל. בתקופת ''עשרת הימים" נלחמו חיילי גולני בכמה גזרות בו-זמנית במשימות הגנה ותקיפה גם יחד.