מחנה ביל"ו
למאגר התמונות
מחנה ביל"ו, הסמוך לכפר ביל"ו, דרומית לרחובות, שימש במלחמת העצמאות בסיס מרכזי לאירגון השיירות לירושלים הנצורה. הוקמו בו מחסני מזון ונשק גדולים וכן בית חולים צבאי מס' 8, שקלט את פצועי הקרבות בחזית הדרום.